รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

ฮิต: 580

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020
ตอน Special กวีรัก ทักบทเพลง
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย