รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020

ฮิต: 334

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020
ตอน ปรัชญาแห่งบรรทัดฐาน
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย