รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

ฮิต: 311

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020
ตอน Special พระวาจาวันอาทิตย์ by พี่วุฒิรักแล้ว รักทั้งหมด
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย