รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020

ฮิต: 425

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020
ตอน รักแล้ว รักทั้งหมด
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย