รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020

ฮิต: 334

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020
ตอน Special "วิทยาศาสตร์กับศาสนา"
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย