รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020

ฮิต: 336

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020
ตอน Special พระเยซูคริสต์ องค์แห่งความรัก
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย