รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020

ฮิต: 334

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020
ตอน ทำไม พระเจ้าทรงรักเรา
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย