รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020

ฮิต: 333

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020
ตอน Special "ข้าแต่พระบิดา"
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย