รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020

ฮิต: 319

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020
ตอน พระเจ้าทรงให้พลังแก่เรา
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย