รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020

ฮิต: 321

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020
ตอน Every Lives Matter
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย