รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020

ฮิต: 333

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020
ตอน สิ่งสร้างของพระเจ้า ช่างน่าทึ่ง ภาค 1
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย