รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020

ฮิต: 338

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020
ตอน พระรักเรา ไร้ขีดจำกัด
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย