รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020

ฮิต: 326

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020
ตอน Spiritual Music Special
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย