รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020

ฮิต: 339

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020
ตอน สัมพันธภาพ พระบิดาและพระเยซู
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย