รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

ฮิต: 354

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020
ตอน ความรักแสนยิ่งใหญ่
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย